Політика конфіденційності

Загальні положення.

Ця Політика є офіційним документом інтернет-ресурсу KetraWars сайту https://ketrawars.net, і визначає порядок обробки та захисту інформації про Користувачів.

Відносини, пов'язані зі збиранням, зберіганням, розповсюдженням та захистом інформації про користувачів Сайту, регулюються цією Політикою, Угодою користувача, іншими офіційними документами Адміністрації Сайту та чинним законодавством України.

Реєструючись на Сайті та використовуючи його, Користувач висловлює свою згоду з умовами, викладеними в цій Політиці. У разі незгоди Користувача з цією Політикою використання Сайту та його сервісів має бути негайно припинено.

Адміністрація Сайту не перевіряє достовірність інформації, що отримується (збирається) про Користувачів, за винятком випадків, коли така перевірка необхідна з метою виконання Адміністрацією Сайту зобов'язань перед Користувачем.

Умови та цілі обробки персональних даних.

Адміністрація Сайту не вимагає надання персональних даних, але у випадках добровільного надання їх Користувачем може зберігати лише ті персональні дані, які необхідні для надання зворотного зв'язку з Користувачем.

Персональну інформацію Користувача Адміністрація Сайту може використовувати в таких цілях:

  • Ідентифікація сторони в рамках угод та договорів з Адміністрацією Сайту;
  • Зв'язок з користувачем, у тому числі направлення повідомлень, запитів та інформації щодо використання Сайтом, а також обробка запитів та заявок від Користувача;
  • Поліпшення якості сервісів на Сайті, зручності Сайту, розробка нових функцій Сайту;
  • Проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних.

Адміністрація Сайту зберігає персональну інформацію Користувачів відповідно до внутрішніх регламентів.

Щодо персональної інформації Користувача зберігається її конфіденційність, крім випадків добровільного надання користувачем інформації про себе для спільного доступу до необмеженого кола осіб.

Адміністрація Сайту має право передати персональну інформацію Користувача третім особам у таких випадках:

  • Користувач висловив свою згоду на такі дії;
  • Передача необхідна в рамках використання Користувачем Сайту;
  • Передача передбачена українським або іншим законодавством, що застосовується, в рамках встановленої законодавством процедури;
  • Така передача відбувається в рамках продажу або іншої передачі бізнесу (повністю або в частині), при цьому до набувача переходять усі зобов'язання щодо дотримання умов цієї Політики стосовно отриманої ним персональної інформації;
  • З метою забезпечення можливості захисту прав та законних інтересів Адміністрації Сайту або третіх осіб у випадках, коли Користувач порушує Угоду про користування.

Під час обробки персональних даних Користувачів Адміністрація Сайту керується Законом України «Про захист персональних даних».

Порядок введення в дію та зміни Політики.

Політика набирає чинності з моменту публікації на Сайті та діє безстроково, до заміни його новою Політикою.

Діюча редакція Політики, яка є публічним документом.

Адміністрація Сайту має право вносити зміни до Політики. При внесенні змін адміністрація сайту повідомляє про це користувачів шляхом розміщення нової редакції на сайті за постійною адресою.

Продовження користування Сайтом Користувачем після розміщення Політики у новій редакції або розміщення Політики у новій редакції визнається Сторонами прийняттям умов Політики Користувачем у повному обсязі.

Склад персональних даних.

Персональні дані Користувачів включають Користувачі, що надаються, і мінімально необхідні для реєстрації на Сайті.

Засновник:

Natural Georgia LTD (448389967)
Georgia, Tbilisi, Mtatsminda district, Besiki str., N4, Floor 1,
E-mail: <[email protected]>