Угода користувача сайту KetraWars

Інтернет-ресурс KetraWars, який знаходиться за адресою https://ketrawars.net містить інформацію про відеоігри, та їх творців, новини ігрової індустрії.

Використання Сайту можливе лише за повної та беззастережної згоди з умовами цієї Угоди.

Користувач, який повністю або частково не погоджується з цими умовами, зобов'язаний негайно припинити будь-яке використання Сайту.

1. Терміни та визначення

Для цілей цієї Угоди Угоди наведені нижче терміни мають такі значення:

 • Адміністрація сайту — має всі виняткові майнові права на Сайт (включаючи доменне ім'я Сайту), матеріали, розміщені на Сайті, та здійснює його адміністрування та управління.
 • База даних — сукупність інформації, що розміщується (розміщеною) на Сайті. Вся Інформація, розміщена на Сайті, а також підбір, угруповання та розташування Інформації є інтелектуальною власністю Адміністрації Сайту та (або) інших правовласників.
 • Інформація — будь-яка інформація, розміщена (розміщена) Користувачем або Адміністрацією Сайту на Сайті, в тому числі: Персональна інформація Користувача, посилання на інші сайти, будь-які текстові повідомлення, рецензії на ігри, коментарі, фотографії (зображення), аудіо- та/або відео-твори , комп'ютерні програми та ін. файли.
 • Модерація — зміна та видалення будь-якої Інформації, наявної на Сайті, у тому числі доданої Користувачем.
 • Користувач — будь-яка особа, яка здійснює використання Сайту. Користувач, який пройшов процедуру реєстрації та отримав логін та пароль, є зареєстрованим користувачем та має свій Профіль. Будь-який Користувач, який здійснює доступ та використання Сайту, автоматично погоджується з цим Положення користувача та приймає вимоги, встановлені цим Положення.
 • Користувацький контент - це будь-який контент (текст, відео, зображення, огляди, відгуки, коментарі тощо), створений Користувачами та розміщений на Сайт.
 • Профіль (акаунт/обліковий запис) користувача — спеціальний підрозділ Сайту, захищений паролем. У Профілі міститься інформація про Користувача, яка розміщується самим Користувачем. Кожен Користувач має право мати тільки єдиний Профіль.
 • Персональна інформація Користувача — будь-яка інформація, яку Користувач надає про себе самостійно при реєстрації (створенні профілю користувача) або в процесі використання Сайту, включаючи персональні дані Користувача, інформацію, яка автоматично передається Адміністрації Сайту в процесі використання Сайту за допомогою встановленого на пристрої Користувача програмного забезпечення, в тому числі IP-адреса, інформація з cookie, інформація про браузер Користувача, а також інші дані про Користувача.
 • Сайт — Інтернет-ресурс, розташований у мережі Інтернет на https://ketrawars.net. Під Сайтом в залежності від контексту розуміється програмне забезпечення Сайту, дизайн (графічне оформлення) Сайту, База даних, будь-який розділ (підрозділ) Сайту, а також Інформація, розміщена на Сайті Адміністрацією Сайту та Користувачами. Усі виняткові майнові права на Сайт належать Адміністрації сайту.
 • Спам — поштові та інші розсилки рекламного, інформаційного, агітаційного чи іншого характеру, отримання яких не є санкціонованим одержувачами.
 • Будь-які терміни та визначення, що використовуються в цій Угоді, не зазначені в розділі «Терміни та визначення», будуть тлумачитися відповідно до змісту, що випливає з тексту Угоди. У разі виникнення будь-яких розбіжностей щодо тлумачення терміну та/або поняття, що використовується в Угоді користувача, застосовуватиметься те тлумачення, яке буде визначено Адміністрацією Сайту.

2. Предмет про загальні положення Угоди користувача

Ця Угода користувача (далі — Угода, Правила) встановлює правила та умови користування Сайтом та розміщення на ньому Інформації та є договір між Користувачем та Адміністрацією Сайту, який замінює собою всі попередні угоди між Користувачем та Адміністрацією Сайту.

>

Доступ до Сайту, використання Сайту та/або здійснення будь-яких інших дій на Сайті Користувачем означає, що Користувач приймає та зобов'язується дотримуватися всіх умов цієї Угоди. Проходження процедури реєстрації Користувача на Сайті означає прийняття Пользователем цієї Угоди.

Адміністрація сайту має право на будь-який час та на будь-яких підставах без попередніх переваг використання наступних дій, але не покладає на себе зобов'язання щодо їх зобов'язань:

 • Обмежувати Користувачів у доступі, обмежувати або припиняти доступ до сайту;
 • На будь-яких підставах відмовляти Користувачам у розміщенні, переміщенні чи видаленні будь-яких матеріалів на Сайті;
 • Блокувати або видаляти облікові записи Користувачів, а також видаляти або видаляти будь-яку інформацію, яка міститься у файлах облікових записів Користувачів.

Приймаючи цю Угоду, Користувач підтверджує, що Адміністрація сайту не несе перед ним або будь-якими особами відповідальність за здійснення будь-яких із зазначених у Угоді дій.

Користувач розуміє та погоджується з тим, що користування Сайтом може супроводжуватися рекламою, і що така реклама необхідна для роботи Сайту. Користувач також зобов'язується не обмежувати показ такої реклами чи оголошень за допомогою внесення змін до HTML/CSS чи інших засобів. Користуючись Сайтом, Користувач визнає право Адміністрації Сайту розміщувати подібну рекламу без попереднього повідомлення та без будь-якої компенсації Користувачеві або іншим користувачам. Характер розміщення та кількість реклами, що відображається на Сайті, визначаються та змінюються на розсуд Адміністрації Сайту. Листування та ділові відносини з рекламодавцями або участь у рекламних акціях, що проводяться рекламодавцями, включаючи оплату, доставку, у тому числі умови, гарантії та презентації відповідних послуг або товарів, згаданих у або знайдених внаслідок таких відносин, породжують права та зобов'язання виключно між Користувачем та рекламодавцем . Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту не несе жодної відповідальності чи будь-яких обов'язків за заподіяння будь-яких втрат або збитків, завданих внаслідок взаємодії з рекламодавцями та (або) наявності реклами на Сайті.

3. Реєстрація на сайті

Для отримання доступу до всіх можливостей Сайту Користувач повинен пройти процедуру реєстрації на Сайті. Реєстрація Користувача можлива шляхом здійснення ряду послідовних дій щодо заповнення реєстраційного бланка в електронній формі, в результаті яких така особа стає зареєстрованим Користувачем, отримує індивідуальний логін та пароль для здійснення доступу до всіх можливостей Сайту.

Адміністрація Сайту має право заблокувати та/або видалити Профіль Користувача, відмовити у доступі до всіх або деяких можливостей Сайту, та видалити Інформацію Користувача без пояснення причин, у тому числі у разі порушення Користувачем умов Угоди, а також у випадку, якщо Користувач надає неправильну інформацію про себе або в Адміністрації Сайту будуть підстави вважати, що надана Користувачем інформація про себе є недостовірною, неповною, неточною, порушує умови цієї Угоди, або Користувач використовує чужу інформацію.

4. Авторизація на сайті

У кожного зареєстрованого Користувача є свій унікальний логін та пароль, необхідні для авторизації на Сайті. Дані індивідуальних логін та пароль призначені лише для цього зареєстрованого Користувача.

Користувач зобов'язується не розголошувати, не передавати третім особам свої логін та пароль, а також зробити всі необхідні зусилля для того, щоб його логін та пароль не були доступні третім особам. Індивідуальний логін та/або пароль дозволяють здійснювати доступ до тих розділів Сайту, які доступні лише зареєстрованим Користувачам, а також до особистих сторінок Сайту, призначених лише для цього Користувача.

Якщо будь-яка особа крім Користувача авторизується на Сайті, використовуючи логін та пароль Користувача, то всі дії, вчинені такою особою, будуть вважатися вчиненими цим Користувачем. Користувач самостійно несе відповідальність за всі дії, вчинені ним на Сайті, а також за всі дії, вчинені на Сайті будь-якими іншими особами з використанням логіну та пароля Користувача.

Зареєстрований Користувач самостійно несе відповідальність за збереження свого логіну та пароля, а також за всі наслідки, які можуть виникнути внаслідок його несанкціонованого та/або іншого використання.

У разі несанкціонованого використання свого логіну та пароля або підозри на таке використання, а також про будь-які порушення чи підозри на порушення конфіденційності свого облікового запису, користувач зобов'язаний негайно повідомити про це Адміністрацію Сайту.

Адміністрація Сайту не відповідає за можливу втрату або псування Інформації, яка може статися через порушення Користувачем положень цієї частини цієї Угоди.

5. Персональна інформація Користувача

Адміністратор ація Сайту при обробці Персональної інформації Користувача зобов'язується вжити всіх організаційних та технічних заходів для захисту Персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також інших неправомірних дій з нею третіх осіб. Однак не виключено, що внаслідок збою в роботі Сайту, вірусної чи хакерської атаки, технічних несправностей та інших обставин, Персональна інформація Користувача може стати доступною й іншим особам. Користувач це розуміє і погоджується з тим, що не пред'являтиме претензії до Адміністрації Сайту у зв'язку з цим.

Хоча Адміністрація сайту при реєстрації та авторизації на сайті вимагає від Користувача мінімуму інформації, Користувач на свій розсуд та бажання може додати персональні дані, та погоджується з тим, що його Персональна інформація, що міститься в Профілі Користувача, є загальнодоступною, та будь-який Користувач Сайт може ознайомитися з нею.

Користувач погоджується з тим, що Адміністрація Сайту збирає, зберігає та здійснює інші дії з обробки Персональної інформації Користувача для таких цілей:

 • ідентифікація сторони в рамках угод та договорів з Адміністрацією Сайту;
 • направлення повідомлень, повідомлень та інформації щодо використання Сайту;
 • зв'язок із Користувачем для надання послуг, а також обробка запитів та заявок від Користувача;
 • поліпшення якості Сайту, зручності їх використання, розробка нових сервісів та послуг;
 • таргетування рекламних матеріалів;
 • проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних Користувачів.

Користувач підтверджує, що розміщуючи на Сайті свою Персональну інформацію, робить це добровільно, а також що він добровільно надає цю Інформацію Адміністрації Сайту. Адміністрація Сайту не має наміру збирати інформацію, яка вважається чинним законодавством персональними даними, за винятком випадків, коли така інформація була надана Користувачем добровільно. Надаючи свої персональні дані добровільно, Користувач дає згоду на обробку своїх персональних даних, включаючи їх передачу та обробку відповідно до чинного законодавства. Якщо Користувач не хоче, щоб його персональні дані оброблялися, він не повинен надавати їх на Сайті.

Користувач зобов'язується не розміщувати на Сайті персональну інформацію інших осіб без їх згоди та/або використовувати персональну інформацію інших Користувачів будь-яким способом, що не відповідає вимогам чинного законодавства, у протиправних та/або протизаконних цілях, а також у будь-яких інших цілях, що не відповідають цілях використання Сайту.

Користувач має право в будь-який момент змінити та/або доповнити свою Персональну інформацію або будь-яку її частину, якщо це не порушує умови цієї Угоди.

Користувач має право видалити надану їм у Профілі Персональну інформацію звернувшись до адміністрації сайту через форму Зворотній зв'язок. Ця дія може обмежити доступ Користувача до деяких можливостей та розділів Сайту.

Адміністрація Сайту не несе відповідальності за використання Персональної інформації Користувача іншими особами, зокрема особами, яким Персональна інформація Користувача була передана Адміністрацією Сайту відповідно до п. 5.9.

Без шкоди для інших положень Угоди Адміністрація Сайту має право передати Персональну інформацію Користувача третім особам у таких випадках:

 • Користувач висловив свою згоду на такі дії;
 • Передача необхідна в рамках використання Користувачем Сайту або для надання послуг Користувачеві;
 • Така передача передбачена в рамках встановленої законодавством процедури;
 • Така передача відбувається в рамках продажу або іншої передачі бізнесу (повністю або в частині), при цьому до набувача переходять усі зобов'язання щодо дотримання умов цієї Угоди стосовно отриманої ним Персональної інформації Користувача;
 • З метою забезпечення можливості захисту прав та законних інтересів Адміністрації Сайту або третіх осіб у випадках, коли Користувач порушує умови цієї Угоди;
 • Передача між афілійованими з Адміністрацією Сайту особами. У цьому випадку до одержувача переходять всі зобов'язання щодо дотримання умов цієї Угоди стосовно отриманої ним Персональної інформації Користувача.

Детальні умови порядку збирання, обробки та захисту інформації про Користувачів викладені у  Політиці конфіденційності  Сайта.

6. Особливості розміщення інформації на сайті

6.1. Користувач погоджується з тим, що несе виняткову відповідальність за будь-які матеріали, які публічно розміщені на Сайті або передані конфіденційно за допомогою технічних можливостей, що надаються Користувачеві на Сайті. Приймаючи ці Правила, Користувач підтверджує, що має всі права інтелектуальної власності щодо Контенту Користувача, і надає Компанії право на користування, копіювання, створення похідних продуктів, розповсюдження, публічне подання та відтворення, зберігання, передачу, відправку, публікацію Користувальницького контенту та редакцій для цілей (i) відтворення контенту користувача на Сайті; (ii) розповсюдження контенту користувача за допомогою електронних чи інших засобів зв'язку з метою надання іншим користувачам можливості завантажити або іншим чином отримати такий контент, та/або (iii) зберігання контенту користувача у віддаленій базі даних, відкритій для доступу іншим користувачам. Якщо Користувач не має належних прав для розміщення на Сайті будь-якої Інформації, то Користувач зобов'язується не розміщувати таку Інформацію.

6.2. При користуванні Сайтом Користувачі можуть зіткнутися з контентом, здатним заподіяти шкоду або шкоду, яка є непристойною або образливою, а також містить неточну інформацію. Користувач перебирає всі ризики, пов'язані з використанням такого контенту. Адміністрація Сайту має право видалити будь-який контент, який порушує цю Угоду або є образливою, але не покладає на себе зобов'язання щодо видалення такого контенту.

6.3. Користувач зобов'язується під час використання Сайту:

 • не порушувати нормальну роботу Сайту;
 • не розміщувати на Сайті та не направляти кудись через/за допомогою Сайту наступну Інформацію:
  • що містить загрози, наклеп, образи;
  • зневажливу честь та/або гідність третіх осіб;
  • порушує права та охоронювані законом інтереси третіх осіб, у тому числі авторські права;
  • порушує права громадян на приватне життя публічний порядок;
  • пропагуючу та/або утримуючу дискримінацію людей за расовою, етнічною, статевою, віковою, релігійною ознаками, соціальним статусом, сексуальною орієнтацією, політичними уподобаннями або іншими ознаками;
  • сприятливу та/або закликаючу до зміни конституційного ладу, розв'язання війни, релігійної, расової або міжнаціональної ворожнечі, що обмежує права меншин;
  • що містить спроби розпалювання ворожнечі або заклики до насильства;
  • що містить порнографічні матеріали або інші матеріали, що ображають моральність;
  • що містить екстремістські матеріали;
  • що ображає релігійні почуття громадян;
  • заздалегідь недостовірну і вводить в оману;
  • матеріали, єдиною метою розміщення яких є перехід за посиланням на зовнішній сайт.
  • посилання на завантаження повних версій будь-яких ігор, що втекли в мережу бета-версій.
  • Не засмічувати навмисне розділи Сайту марними, неінформативними повідомленнями, повідомленнями, що складаються з символів, що безладно повторюються, а також не надсилати багаторазово ідентичні повідомлення, у тому числі повідомлень, що складаються з картинок або спецсимволів, що розтягують сторінку сайту в будь-яку зі сторін, також шляхом постійного використання трансліту, Caps Lock або зайвого застосування тегів форматування тексту таким чином, що це заважатиме іншим користувачам Сайту. А також будь-яке шкідництво сайту тим чи іншим чином.
  • «замовного» характеру, тобто. Інформацію, створену в чиїхось інтересах, що не відповідають цілям створення Сайту;
  • іншу Інформацію, яка не відповідає вимогам чинного законодавства та/або цієї Угоди.

При використанні Сайту заборонено публічне засудження адміністрації (в т.ч. модераторів як представників Адміністрації Сайту). Заборонено засудження щодо модерування та/або адміністрування сайту, суперечки та суперечки з модераторами або адміністраторами.

Користувач зобов'язується не розміщувати на Сайті та/або через/за допомогою Сайту в будь-якому вигляді шкідливе програмне забезпечення (віруси, трояни, ерві тощо) або інші комп'ютерні коди, файли або програми, призначені для порушення, модифікації, блокування , знищення або обмеження функціональності будь-якого комп'ютерного чи телекомунікаційного обладнання та програмного забезпечення або програми для здійснення несанкціонованого доступу.

Користувач зобов'язується не розповсюджувати та/або не використовувати будь-які комп'ютерні програми, роботи («павуки») або інші автоматичні алгоритми та методи, спрямовані на «викачування е» (збір), незаконну передачу, копіювання, блокування, модифікацію, знищення Інформації та Бази даних, а також спрямовані на обхід обмежень, встановлених Адміністрацією Сайту в налаштуваннях Сайту.

Користувач зобов'язується не розміщувати на Сайті та/або через/за допомогою Сайту інформацію рекламного характеру без попередньої згоди на такі дії Адміністрації Сайту.

Користувач зобов'язується не розміщувати або в інший спосіб не використовувати на Сайті Інформацію, що охороняється законодавством про інтелектуальну власність (у тому числі, але не обмежуючись, яка зачіпає будь-який патент, товарний знак, авторські та/або суміжні з ними права), та іншу охоронювану законом Інформацію без відповідних прав і дозволів від правовласника такої Інформації. У разі виникнення спірної ситуації тягар доведення того, що інформація, що розміщується Користувачем, не порушує будь-яких прав, лежить на такому Користувачі.

Користувач зобов'язується не здійснювати збирання, зберігання, розповсюдження, обробку та інші дії з Персональною інформацією інших Користувачів.

Користувач зобов'язується не розміщувати на Сайті та/або через/за допомогою Сайту посилання на інші Інтернет-ресурси, зміст яких суперечить вимогам чинного законодавства та/або цієї Угоди.

Користувач зобов'язується перед розміщенням на Сайті та/або через/за допомогою Сайту будь-якої інформації (включаючи, але не обмежуючись зображеннями інших осіб, чужими текстами різного змісту, аудіозаписами та відеофільмами) попередньо оцінювати законність їх розміщення.

Користувач зобов'язується не поширювати на Сайті та/або через Сайт Спам, «листи щастя», системи інтернет заробітку, схеми «пірамід», багаторівневого маркетингу, e-mail-бізнесів.

Користувач зобов'язується не сприяти у вчиненні та/або не вчиняти з використанням Сайту інші протиправні та протизаконні дії, що суперечать вимогам чинного законодавства та/або цієї Угоди.

Користувач зобов'язується не розміщувати на Сайті та/або через/за допомогою Сайту інформацію, спрямовану на вимагання або отримання грошей, незалежно від прийменника, від інших Користувачів та/або третіх осіб.

Адміністрація Сайту не перевіряє та не має технічної та фактичної можливості перевіряти всю Інформацію, що розміщується Користувачем на Сайті, щодо її відповідності вимогам законодавства та положенням цієї Угоди, оскільки подібна перевірка унеможливить функціонування Сайту. Однак Адміністрація Сайту може це робити у будь-який час на свій розсуд у разі виникнення відповідних сумнівів.

Адміністрація Сайту надає Користувачеві можливість розміщувати Інформацію на Сайті, але не несе жодної відповідальності за достовірність та правомірність розміщеної Користувачем Інформації на Сайті.

Посилання на будь-який інший сайт, продукт, роботу чи послугу, Інформацію комерційного чи некомерційного характеру, розміщені на Сайті Користувачем та/або на правах реклами, не означають схвалення чи рекомендацію цієї Інформації з боку Адміністрації Сайту.

Адміністрація Сайту може на свій розсуд відмовити в розміщенні та/або видалити будь-яку Інформацію, яку Користувач збирається розмістити/розмістив на Сайті.

7. Використання сайту

Користувач може використовувати Сайт тільки відповідно до цієї Угоди та виключно тими способами, які передбачені технічними можливостями Сайту.

На Сайті розміщуються посилання на інтернет-сайти, що належать третім особам, і можуть мати комерційний характер. Розміщення на Сайті контенту третіх осіб та посилань на сайти третіх осіб не є схваленням такого контенту чи сайтів. Адміністрація сайту не несе відповідальності за зміст таких сайтів чи контенту на них. Також Адміністрація сайту не несе відповідальності за будь-які товари та послуги, які пропонуються за допомогою розміщення посилань на інтернет-сайти, що належать третім особам. Будь-яка взаємодія з третіми особами, включаючи операції з здійснення розрахунків, постачання товарів та послуг, Користувач здійснює самостійно. Адміністрація сайту не несе відповідальності і не покладає на себе жодних зобов'язань у разі виникнення збитків або заподіяння шкоди будь-якого характеру внаслідок будь-яких таких операцій між Користувачем та третіми особами. Будь-які питання, позовні заяви чи претензії щодо будь-яких товарів чи послуг повинні надсилатися на адресу відповідного продавця.

8. Відповідальність

Адміністрація Сайту робить комерційно обґрунтовані зусилля для забезпечення функціонування Сайту в цілодобовому режимі, проте не гарантує відсутність перерв, пов'язаних з технічними несправностями, проведенням профілактичних робіт, а також не гарантує повну або частину ну працездатність Сайту/Сервісу.

Справжнім Користувач підтверджує свою згоду гарантувати відшкодування, забезпечити судовий захист та звільнити Адміністрацію сайту та всіх наших посадових осіб, директорів, власників, працівників, представників, постачальників інформації, афілійовані компанії, партнерів та ліцензіарів (звані спільно «Партнери») від будь-якої відповідальності, зобов'язань щодо відшкодування збитків, витрат і витрат (включаючи винагороду, що виплачується адвокатам), понесених будь-яким учасником на підставі будь-якого позову, включаючи в тому числі, але не обмежуючись зазначеним переліком, позови за заподіяння шкоди репутації, порушення прав на публічне використання та/або порушення прав на недоторканність приватного життя, а також порушення авторських прав або прав на використання торгової марки у зв'язку з наступними діями:

 • користування Сайтом;
 • будь-яке користування або передбачуване користування акаунтом Користувача та паролем будь-якою іншою особою (користувачем), незалежно від того чи має такий користувач наданий дозвіл на таке користування;
 • контент, якість, заповнення контенту, який Користувач розміщує на Сайті;
 • порушення Користувачем цієї Угоди; або
 • порушення Користувачем прав будь-якої іншої фізичної чи юридичної особи.

Адміністрація Сайту не гарантує, що Інформація, розміщена на Сайті, буде доступна у будь-який час, або не буде видалена чи втрачена. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за збої та затримки в роботі Сайту, а також за можливі наслідки таких збоїв та затримок.

Адміністрація не несе відповідальності за всю образливу, свідомо неправдиву та не відповідну дійсності інформацію, а також іншу інформацію, що порушує чинне законодавство, розміщену іншими особами, але докладає всіх можливих зусиль для того, щоб виключити цю інформацію з Сайту у разі звернення правоволодіння та Користувачів. Відповідальність за цю інформацію лежить на особах, що її розмістили.

Вся інформація, розміщена на Сайті, включаючи оформлення та дизайн Сайту поставляються «як є». Адміністрація Сайту відмовляється від будь-яких гарантій того, що Сайт може підходити або не підходити для конкретних цілей використання.

У разі пред'явлення третіми особами претензій до Адміністрації Сайту, пов'язаних з використанням Користувачем Сайту, Користувач зобов'язується самостійно врегулювати зазначені претензії з третіми особами, убезпечивши Адміністрацію Сайту від можливих збитків та розглядів.

9. Інші положення

Ця Угода регулюється та тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, які не врегульовані цією Угодою, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України. Усі можливі суперечки, що випливають із відносин, регульованих цією Угодою, вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством України. Скрізь за текстом цієї Угоди, якщо явно не зазначено інше, під терміном «законодавство» розуміється як законодавство України.

Користувач і Адміністрація Сайту намагатимуться вирішити всі суперечки та розбіжності, що виникли між ними, шляхом переговорів. У разі неможливості вирішити суперечки та розбіжності шляхом переговорів вони підлягають розгляду у відповідному суді України.

Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем та Адміністрацій Сайту агентських відносин, відносин товариства, відносин із спільної діяльності, відносин особистого найму, або якихось інших відносин, які прямо не передбачені Угодою.

Визнання судом будь-якого положення Угоди недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню, не тягне за собою недійсності чи нездійсненності інших положень цієї Угоди.

Ця Угода укладена російською мовою і в деяких випадках може бути надана Користувачеві для ознайомлення іншою мовою. У разі розбіжності російськомовної версії Угоди та версії Угоди іншою мовою застосовуються положення російськомовної версії цієї Угоди.

У разі бездіяльності з боку Адміністрації Сайту при порушенні Користувачем або іншими Користувачами положень цієї Угоди, Адміністрація Сайту зберігає право вжити відповідних дій на захист своїх інтересів у будь-який час. Бездіяльність не означає відмови Адміністрації Сайту від своїх прав у разі вчинення надалі таких самих та/або подібних порушень.

Ця Угода може бути змінена Адміністрацією Сайту без будь-якого спеціального повідомлення, нова редакція Угоди набирає чинності з моменту її розміщення в мережі Інтернет, якщо інше не передбачено новою редакцією Угоди. Якщо після того, як такі зміни до Угоди набудуть чинності, Користувач продобреше працювати з Сайтом, то такими діями Користувач підтверджує свою згоду зі змінами. Якщо в будь-який момент Користувач більше не може дотримуватись умов Угоди, то Користувач повинен негайно припинити використання Сайту.

Адміністрація сайту також може застосовувати обмеження щодо певних функцій та послуг або обмежувати доступ Користувача до всього Сайту або до окремих його частин, не повідомляючи і не несучи за це відповідальності, з технічних причин або причин безпеки, з метою запобігання несанкціонованому доступу , втрати, руйнування даних або у випадку, коли Адміністрація сайту вважає на власний розсуд, що Користувач порушує цю Угоду, або інший закон.

Належними адресами для надсилання юридично значущих повідомлень є:

 • для Адміністрації сайту: форма для звернень, доступна за посиланням Зворотній зв'язок
 • для Користувача: адреса електронної пошти, розміщена у Профілі користувача, або адреса електронної пошти, вказана при зверненні у формі для звернень.

Ця Угода є публічною офертою. Згодою Користувача з умовами цієї Угоди (акцептом) вважається фактичне користування Сайтом, його сервісами та використання будь-якої Інформації, розміщеної на ньому. Правовласникам

Якщо ви знайшли на Сайті незаконно опубліковану Вашу інтелектуальну власність (фото, текст та ін.), зв'яжіться з Адміністрацією Сайту для усунення проблеми, заповнивши відповідну форму Зворотній зв'язок.